Over dit hoofdstuk/artikel

Ismat Chugtai


Beb Vuyk


1)
Het afsnijden van de neus was in vroegere tijd de straf voor een vrouw van losse zeden. In bovenstaand geval zou het de daad van een jaloerse minnaar kunnen zijn.
1)
Subhanakallahumma = gedeelte van de woorden die op de vijf dagelijkse gebedstijden gereciteerd worden.
2)
De namen van beruchte wijken in verschillende Indiase steden.
1)
Een stuk mouseline of andere dunne stof door vrouwen over de borst gedragen met de einden over de schouders geworpen.
1)
Als een teken van haar weduwschap.
1)
In het Islamitische geloof, een brug zo dun als een haar en zo scherp als een zwaard waar de ware gelovige overheen moet om het Paradijs binnen te kunnen komen.