Kroniek van de roman – of: DKVDFR (VI, toegift)

‘Someday, if there is someday, we will have to learn that evil thinks of itself as good, that it could not have made such progress in the world unless people planned and performed it in all conscience. Nietsche was not crazy when he blamed morality for the worst evils, though he may have become too crazy about the idea. This is also why goodness, in trying to get born, will sometimes look like the destruction of morality.’   Stanley Cavell

Maar wat ik nog zeggen wilde: ook Tirade coryfee Carel Peeters (kroniek van de roman) was erbij in 1993, om te spreken en te debatteren over literatuur en filosofie.

In het komende nummer van Tirade houdt Peeters zijn literaire loep boven Christiaan Weijts jongste roman, Euforie (2012).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *