Over dit hoofdstuk/artikel

Benjamin del Canho

over J.J. Voskuil


1
Ook in Het A.P. Beerta-Instituut zit een nogal atypisch voorbeeld van verfraaiing. Wie het interesseren mag leze eerst de sc?ne die op p. 557 begint. In de drukproeven stond nog dat Balk met dertien stemmen als laatste werd verkozen. Toen Han erop werd gewezen dat de verkiezing dan de onwaarschijnlijke uitslag 15/15/15/14/14/14/13, 16/15/14/14/14/14/13 of 17/14/14/14/14/14/13 moest hebben gehad, realiseerde hij zich dat de toevoeging ?als laatste? niet klopte. Maar in plaats van deze weer te schrappen liet hij – om het onbenul achter die gestolen stem uit te vergroten – Balk met elf stemmen als laatste verkozen worden.
2
In Han’s dagboek moet dus zoiets staan als: ?Er was daar alleen een trap waar het publiek niet af mocht, twee kleinere trappen naar het vooronder en een w.c. Ik hoefde niet naar de w.c., dus ik was gauw klaar. Op de terugweg zag ik in het vooronder een vrouw met een witte schort bij een stapel kopjes en een koffiezetapparaat. Ik vroeg of ze ook broodjes had. – ?Straks meneer,? zei ze snibbig. Ik had het kunnen weten.? Etc.