Over dit hoofdstuk/artikel

Ton Anbeek


1.
Het preciese cijfer kan ik niet geven; in het Nieuwsblad van de boekhandel 8 februari 1973, tussen blz. 240-1 wordt vermeld dat in 1972 589 Nederlandse romans en novellen werden gepubliceerd, maar daarbij zijn ??k de herdrukken meegerekend.
2.
R. Kousbroek, Anathema’s 1 (Asd, 1969), blz. 152; H. Brandt Cortius, ?Woord vooraf?, in W. Martin, Analyse van een vocabularium met behulp van een computer (Brussel. 1970), blz. 9.
3.
B. Gray, Style, the problem and its solution. The Hague etc. 1969.
4.
Interview met Bibeb, in Vrij Nederland van 9-10-1971.
5.
Drs. J. Kuin in De Volkskrant van 14-11-1972, boekenbijvoegsel, blz. 13.
6.
Vergl. voor die relatie: Jurij M. Lotman, Vorlesungen zu einer struktur?len Poetik (M?nchen 1972), hfst. 1; verder voor de kwestie roman-werkelijkheid: E. Ternoo, ?Roman en werkelijkheid? in Forum der Letteren 2 (1961), blz. 141-160.
7.
Haagse Post jrg. 59, no. 52 (20 dec. 1972-3 jan. 1973), blz. 66.
8.
Daarover bestaat de uitstekende studie van M. Weitz, Hamlet and the philosophy of literary criticism (Cleveland 1966, Meridian Books). Volgens Weitz zijn alleen descriptieve uitspraken waar/onwaar. Maar de criteria die hij daarvoor geeft (?textual data?, ?everyday criteria?) zijn uiterst dubieus.
9.
Drs. J. Kuin in De Volkskrant van 4 november 1972.
10.
Zie vooral zijn kritiek op Luijters in De groene Amsterdammer, 31 januari 1973.