Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


12 mei 1964


1)
In: Studies on the Soviet Union. New Series, Vol. III, 2, 1963, p. 6.
2)
De beroemde gedachtenwisseling tussen twee boeren in het begin van het eerste hoofdstuk van Gogol’s Dode Zielen.