Over dit hoofdstuk/artikel

H.A. Gomperts

over J. Slauerhoff


1.
Herman van den Bergh, Schip achter het boegbeeld, ‘s-Gravenhage 1958, passim; in het bijzonder p. 43 ?keukentrap-romantiek van perfecte wansmaak?; p. 58 ?niet eens meer romantisch maar voluit ?romanesk?; p. 86 ?Is het onbillijk dat ik in een derhalve ?romantische? roman uit ?nze eeuw, als ?Het leven op aarde? is, bepaalde dingen iets moeilijker kan verdragen dan zo het een roman, zeggen we, uit omstreeks 1840/’50 zou betreffen??; p. 87 ?Twee essenti?le kenmerken immers zijn Slauerhoffs boek eigen. Vooreerst zijn eigen volstrekte misantropie, die een loden gewicht op zijn hele verhaal legt en waarmee hij rechtstreeks aansluit speciaal bij deFranse vroeg-romantici. En ten tweede zijn totaal gemis aan humor, dat hem weer doet verwant zijn (behalve met Poe!) met de positivistische romanciers, wier volstrekt deterministische wijze-van-zien hij zowaar schijnt te delen?.
2.
Constant van Wessem, Slauerhoff, een levensbeschrijving, Rijswijk 1940, p. 14.
3.
Inleiding door A.L. S?temann in J. Slauerhoff, Het eind van het lied, Amsterdam-Groningen 1970, p. III.
4.
J. Slauerhoff, Verzamelde Werken VIII, Amsterdam 1958, p. 221.
5.
J. Slauerhoff, Verzamelde Werken V, Rotterdam 1944, p. 190
6.
Ibid. p. 196.
7.
Ibid. p. 251/252
8.
V.W. VIII, p. 37
9.
V.W. IV, Rotterdam 1941, p. 26
10.
V.W. III, Rotterdam 1941, p. 126
11.
V.W. I, Rotterdam 1940, p. 116
12.
Ibid. p. 127
13.
Ibid. p. 209
14.
Ibid. p. 117
15.
V.W. III, p. 267
16.
Louis J.E. Fessard, Jan Slauerhoff (1898-1936) L’homme et l’oeuvre, Paris 1964, p. 148
17.
V.W. I, p. 32
18.
V.W. VII, ‘s-Gravenhage 1954, p. 92: ?Maar omdat je eigenlijk geen echte Verlosser was, zullen we je ook maar voor de helft kruisigen. Misschien kom je er nog levend af?.