Over dit hoofdstuk/artikel

Heleen Mees


1
Het ligt niet voor de hand dat de daling van het aantal geregistreerde verkrachtingen in overwegende mate het gevolg is van een dalende aangiftebereidheid.
2
Zie tabel 77 op p. 95 van de Monitor Seksuele en Reproductieve Gezondheid 2009 van Rutgers WPF.