Over dit hoofdstuk/artikel

Jan Fontijn

over Louis Couperus

over Orhan Pamuk


1.
Men leze het voortreffelijke hoofdstuk over Couperus in E.M. Beekmans Paradijzen van weleer. Amsterdam 1998.
2.
Wie een goede indruk wil hebben wat in de negentiende eeuw de gerichtheid op het Oosten, het ori?ntalisme, voor Nederland betekende en hoe wijd verspreid dit was op het gebied van de literatuur, schilderkunst en wetenschap, leze de uiterst informatieve monografie van Jan de Hond Verlangen naar het Oosten. Ori?ntalisme in de Nederlandse cultuur. Ca 1800-1920. Een beperking van deze monografie is dat zij zich beperkt tot de Nederlandse betrekkingen met het Midden-Oosten. Het Verre Oosten, voor Nederland veel belangrijker in verband met Indi?, blijft jammer genoeg buiten beschouwing.
3.
Geciteerd door Fr?d?ric Bastet. Louis Couperus. Een biografie. Amsterdam 1987, p. 93. Ook in zijn geschriften laat Ten Brink zien dat de invloed van het Oosten op de westerse literatuur groot was. Zie Ten Brinks Tochten der fictie van het Oosten naar het Westen. (Gent 1895)
4.
Een goede introductie op haar leven en werk is Isabella Eberhardt. Lettres et Journaliers. (1987), vertaald in het Nederlands in 1991 onder de titel Een vrouw door de woestijn.