Over dit hoofdstuk/artikel

Kees Verheul


*
Vertaling Dr Lucette M. Oostenbroek uit Catullus, verzamelde verzen. Leiden 1986. De Catullus-vertalingen in dit boek, die horen tot de beste die ik ben tegengekomen in moderne Europese talen, hebben niettemin het teleurstellende van alle Catullus-gedichten in een andere versie dan de oorspronkelijke. Ezra Pound spreekt in een recensie over een Engelse Catullus-vertaling van ?trying the impossible? en voegt daaraan toe: ?I have failed forty times myself, so I do know the matter?. ?Old Ez? leed niet aan valse bescheidenheid.
Enkele details zou ik, als ik dit gedicht had durven te vertalen, misschien anders hebben opgevat. ?Lesbia nostra? niet gewoon als ?onze Lesbia? maar als ?mijn Lesbia? weer te geven lijkt me onnodig. Ik zou in de laatste regel de redactie van de meeste moderne uitgevers: ?magnanimi? (?grootmoedig?, horend bij ?Remus?) in plaats van ?magnanimos? (horend bij ?nazaten?) hebben verkozen. Wat het laatste woord van de vertaling betreft: de afwezigheid van de bij Catullus-publikaties gebruikelijke preutsheid bewonder ik, maar te oordelen naar de woordenboeken is ?glubit? een beeldspraak met als letterlijke betekenis ?pelt, schilt?. Of deze pikante beeldspraak een vondst was van Catullus zelf of van het Romeinse straatleven in zijn tijd, heb ik nergens kunnen achterhalen.