Over dit hoofdstuk/artikel

M.E. ‘t Hart

over J. van Oudshoorn


(1)
Kees Verheul, Verlaat debuut, 1976
(2)
G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, tweede herziene druk, 1961
(3)
Geciteerd is steeds uit de Verzamelde Werken deel 1 en deel 2 en uit Het Onuitsprekelijke, 1968
(4)
H. Kaleis, Schrijvers binnenste buiten, 1969
(5)
Ren? Marres, Raam 70, dec. 1970 en Raam 73, april 1971
(6)
Kees Fens, De Gevestigde Chaos, 1966