Over dit hoofdstuk/artikel

Manet van Montfrans

over William Faulkner


over Frankrijk


1.
nrc Handelsblad, Boeken, vrijdag 10 juni 2005.
2.
Deze tekst van Michon over Faulkner is onder de titel ?Le p?re du texte? gepubliceerd in La Quinzaine litt?raire, no 606, augustus 1992, en opgenomen in Trois Auteurs, Balzac, Cingria, Faulkner, Parijs, Verdier, 1997, 79-88. Vert. Rokus Hofstede, ?De vader van de tekst?, in: De Revisor, 27e jrg. nr. 6, december 2000, 57-61.
3.
Fran?ois Bon, ?Deux Paragraphes de Lumi?re d’ao?t?, Nouvelle Revue Fran?aise, no 536 (september 1997), 1997, 31-39. Pierre Bergounioux, ?L’intrus dans la Poussi?re?, Nouvelle Revue Fran?aise, no 536 (september 1997) 1997, 23-30.
4.
De eerste Engelstalige versie dateert van 1959 en is in 1995 in paperback verschenen: Frederick L. Gwynn, Joseph L. Blotner (eds), Faulkner in the University, Charlottesville/Londen, 1959/1995.
5.
In mei 2005 zette Fran?ois Bon een aantal fragmenten uit deze lezingen op zijn website: www.tierslivre.net.
6.
Nathalie Sarraute, ?De Dostojevski ? Kafka?, Les Temps modernes, 1950, opgenomen in L’?re du soup?on, Gallimard, ?Id?es?, 1956; Claude-Edmonde Magny, ?Faulkner et l’inversion th?ologique? in L’?ge du roman am?ricain, 1948, 1949; ?Camus Avant-propos?, Requiem pour une nonne, vert. M.-E. Coindreau, Parijs, Gallimard, 1957, ix – xiv.
7.
Jean-Paul Sartre, ?Sartoris par William Faulkner?, Nouvelle Revue Fran?aise, no 50 (februari 1938), 323-28. Opgenomen in Situations I, Essais critiques, Parijs, Galllimard, 1947, 7-13; A propos de Le Bruit et la fureur: ?La temporalit? chez Faulkner?, Nouvelle Revue Fran?aise, no 52 (juni 1939), 157-61, en no 53 (juli 1939), 147-151. Opgenomen in ibid., 70-81.
8.
Zie bijvoorbeeld Fran?ois Bon, Claude Simon, un hommage, Conf?rence Banquet du Livre de Lagrasse, 1998: www.tierslivre.net/arch/oo-ClSimon.Bon 2005.
9.
Jean-Paul Sartre, ?Les romanciers am?ricains vu par les Fran?ais?, Nouvelle Revue Fran?aise, no 536, 1997, 6-18. De Oeuvres compl?tes van Faulkner zijn verschenen bij Gallimard in de Pl?iade, deel i in 1977 (?d. Michel Gresset); deel ii, in 1995 (?ds. Andre Bleikasten en Francois Pitavy) met een aantal hervertalingen. In 1994 werd in Rennes een Centrum voor Faulknerstudies opgericht, de William Faulkner Foundation.
10.
Over Faulkners voorbeeldfunctie voor Italiaanse en Spaanse schrijvers zie Agostino Lombardo, Faulkner in Italy, in: Doreen Fowler and Ann J. Abadie (eds), Faulkner. International Perspectives, Jackson, University Press of Mississippi, 1982, 121-139; en Pascale Casanova, La R?publique des lettres, Parijs, Seuil, 1999, 455-466.
11.
In een brief aan Malcolm Lowry beschrijft Faulkner zijn stijl als ?oratory in silence?. Zijn weergave van het gesproken Engels is natuurlijk het resultaat van bewerking en stilering.
12.
Pierre Michon, ?Le p?re du texte?, 82-83. Vert. Rokus Hofstede, ?De vader van de tekst?, De Revisor.
13.
Cf. Faulkner: ?I discovered that my own little postage stamp of native soil was worth writing about and that I would never live long enough to exhaust it, and that by sublimating the actual into the apocryphal I would have complete liberty to use whatever talent I might have to its absolute top.? (Faulkner, Lion in the Garden)
14.
Zie bijvoorbeeld La C?cit? d’Hom?re, Strasbourg, Circe, 1995, 47-71; Jusqu’? Faulkner, Parijs, Gallimard, ?L’un et l’autre?, 2002; Pierre et Gabriel Bergounioux, Pierre Bergounioux, L’h?ritage, Parijs. Les Flohic Editeurs, 2002; Br?viaire de litt?rature ? l’usage des vivants, Ed. Br?al, 2004, 310-318.
15.
La maison rose (1987) verscheen in 2005 in de vertaling van Marianne Kaas bij Uitg. G.A. van Oorschot: Het roze huis.
16.
Miette (1995) verscheen in 1997 in de vertaling van Marianne Kaas bij Uitg. G.A. van Oorschot onder de titel De komst van de tijd.
17
Pierre et Gabriel Bergounioux, Pierre Bergounioux, L’h?ritage, 174.