Over dit hoofdstuk/artikel

Paul Vincent

over Menno ter Braak


*
Dit is een gewijzigde versie van een eerder verschenen, in het Engels gestelde studie in European Context. Studies in the history and literature of the Netherlands presented to Theodoor Weevers, Publications of the Modern Humanities Research Association (Cambridge, 1971).
1.
In de tekst wordt met ?BW? verwezen naar Menno ter Braak/E. du Perron. Briefwisseling 1930-1940, 4 dln (Amsterdam, 1962-67), en met deel- en bladzij nummer naar M. ter Braak, Verzameld Werk, 7 dln (Amsterdam, 1949-51).
2.
E.M. Beekman, ?The critic and experience: an introduction to Menno ter Braak?, in Criticism. Speculative and Analytical Essays, uitg. door L.S. Dembo (Madison, Wisconsin, 1968).
3.
?Why I Write?, in The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, Penguin Books, 4 dln (London, 1970), I, 26. Volgens H. van Galen Last (Handelsblad/NRC, 4 februari 1972) had ter Braak wel degelijk van Orwell gehoord, en zal er zelfs een bespreking van ??n van Orwells romans onder zijn redakteurschap in Het Vaderland zijn verschenen, maar toch lijkt het niet aannemelijk, dat Ter Braak bv. Homage to Catalonia heeft gelezen, zonder erop te reageren.
4.
Dit en de volgende citaten zijn genomen uit Selected Prejudices (London, 1926).
5.
Vorm of vent (Amsterdam, 1969).
6.
Over Menno ter Braak (Amsterdam, 1949). blz, 27. Zelfs W.F. Hermans, de onvermurwbare, heeft (in Mandarijnen op zwavelzuur, 2de druk, blz, 63-4) een prijzend – zij het dan tevens spottend – woordje over voor Ter Braak als dialoogschrijver.
7.
Ter Braak is door Mann herdacht in Over Menno ter Braak, blz. 7-9. Hun korrespondentie werd, uitgegeven en ingeleid door H. van Galen Last, gepubliceerd in Tirade, 125 (mei 1967), 266-74.