Over dit hoofdstuk/artikel

Italo Svevo


S.R. de Groot


*)
(noot van de vert.) Twee figuren worden terloops in dit verhaal genoemd, maar niet nader besproken. Beiden spelen een rol in La Coscienza di Zeno: Copier, een echte zieke (niet een ingebeelde zoals Zeno zelf) en Carla, gedurende enige tijd Zeno’s ma?tresse.
Het Tergesteo, waar Misceli en de schrijver afscheid nemen, komt in La Coscienza di Zeno voor als een soort soci?teit voor zakenlieden. Het is een kantoorgebouw in Tri?st waarin ook de beurs gevestigd was (Tergeste was de Romeinse naam van Tri?st). En tenslotte: Sesanna, de plaats waar Misceli’s trein bleef steken, ligt ternauwernood 20 km van Tri?st.
*)
(noot van de vert.) Twee figuren worden terloops in dit verhaal genoemd, maar niet nader besproken. Beiden spelen een rol in La Coscienza di Zeno: Copier, een echte zieke (niet een ingebeelde zoals Zeno zelf) en Carla, gedurende enige tijd Zeno’s ma?tresse.
Het Tergesteo, waar Misceli en de schrijver afscheid nemen, komt in La Coscienza di Zeno voor als een soort soci?teit voor zakenlieden. Het is een kantoorgebouw in Tri?st waarin ook de beurs gevestigd was (Tergeste was de Romeinse naam van Tri?st). En tenslotte: Sesanna, de plaats waar Misceli’s trein bleef steken, ligt ternauwernood 20 km van Tri?st.
*)
(noot van de vert.) Twee figuren worden terloops in dit verhaal genoemd, maar niet nader besproken. Beiden spelen een rol in La Coscienza di Zeno: Copier, een echte zieke (niet een ingebeelde zoals Zeno zelf) en Carla, gedurende enige tijd Zeno’s ma?tresse.
Het Tergesteo, waar Misceli en de schrijver afscheid nemen, komt in La Coscienza di Zeno voor als een soort soci?teit voor zakenlieden. Het is een kantoorgebouw in Tri?st waarin ook de beurs gevestigd was (Tergeste was de Romeinse naam van Tri?st). En tenslotte: Sesanna, de plaats waar Misceli’s trein bleef steken, ligt ternauwernood 20 km van Tri?st.
*)
(noot van de vert.) Twee figuren worden terloops in dit verhaal genoemd, maar niet nader besproken. Beiden spelen een rol in La Coscienza di Zeno: Copier, een echte zieke (niet een ingebeelde zoals Zeno zelf) en Carla, gedurende enige tijd Zeno’s ma?tresse.
Het Tergesteo, waar Misceli en de schrijver afscheid nemen, komt in La Coscienza di Zeno voor als een soort soci?teit voor zakenlieden. Het is een kantoorgebouw in Tri?st waarin ook de beurs gevestigd was (Tergeste was de Romeinse naam van Tri?st). En tenslotte: Sesanna, de plaats waar Misceli’s trein bleef steken, ligt ternauwernood 20 km van Tri?st.