Over dit hoofdstuk/artikel

Ronald Havenaar

over Karel van het Reve


1.
Richard Pipes, Communism. A Brief History, Weidenfeld and Nicolson, 2001
Adam B. Ulam, The Communists. The Story of Power and Lost Illusions 1948/1991, Scribner, 1992
Robert Service, Comrades. A World History of Communism, Macmillan, 2007
Archie Brown, The Rise and Fall of Communism, HarperCollins, 2009
2.
Alle citaten zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig uit de tot nu toe verschenen delen van het Verzameld Werk. Hetzelfde geldt voor geparafraseerde opvattingen van Karel.
3.
In iets andere bewoordingen in Ger Verrips, Denkbeelden uit een dubbelleven. Biografie van Karel van het Reve, Arbeiderspers, 2004, p. 241. In het hoofdstuk ?De breuk? gaat deze biograaf nader in op Karels afscheid van het communisme.
4.
In zijn dagboek van januari 1945 schrijft Karel dat hij dit boekje, waarvan hij de inhoud voorheen alleen kende uit krantenverslagen, toen zojuist had gelezen en dat het op dat moment weinig indruk meer maakte. Zie Verrips, Denkbeelden uit een dubbelleven, p. 184
5
Zie o.m. Achteraf, p. 105
6.
Idem, p. 141
7.
Aan dit duo zou men nog de Britse journalist Bernard Levin kunnen toevoegen, zij het dat hij zijn voorspelling in een enkel krantenartikel deed. Dit stuk, in augustus 1977 in The Times verschenen, is herdrukt in The National Interest, voorjaar 1993
8.
Achteraf, p. 295
9.
Ik dank Arthur Langeveld en Ruud van Dijk voor hun commentaar op een eerdere versie van dit stuk.