Over dit hoofdstuk/artikel

Astolphe Marquis de Custine

Charles Augustin Sainte-Beuve


*)
Koreff, een soort Cagliostro uit de eerste helft van de 19de eeuw, was een Duitse jood, arts van De Custine en van Stendhal, met wie hij dikwijls dineerde in gezelschap van Merim?e, Musset, Delacroix en Sutton-Sharpe. Hij was het die de Fransen bekend maakte met Hoffmann’s ?Fantastische Vertellingen?. Hij werd echter verdacht van spionnage en aborteurspractijken, op grond waarvan men hem zijn vergunning om medische practijk in Frankrijk uit te oefenen introk. Stendhal sprong daarop voor hem in de bres. ?Men geeft geld uit om een kangeroe in de Jardin des Plantes te houden,? schreef hij, ?waarom dan niet in Parijs die andere zeldzaamheid gehouden, een Duitser met geest??