Over dit hoofdstuk/artikel

H.U. Jessurun d’Oliveira

over Gerard Reve


1
Deze bijdrage is een enigszins aangepaste versie van de voordracht die ik hield tijdens de Boekenn8 op 20 maart 2009 in boekhandel Athenaeum. Zie over de ontstaansgeschiedenis van Tirade Ad Fransen, ?Over oprichting en eerste jaargang Tirade?, Tirade 400 september 2003, p. 218-245. Zie daarover ook Ton Velthuysen, Tirade 1957-1985 (1986).
2
Blijkens een brief van Gerard Reve aan Rob Nieuwenhuys dd. 25 april 1978 (Brieven aan geschoolde arbeiders 1959-1981, p. 235) weet Gerard nog wel dat Nieuwenhuys op de Stadionweg woont, ?maar het nummer??
1
Bijvoorbeeld de scheve voorstellingen van zaken die mederedacteur Adriaan Morri?n in de wereld heeft gebracht en die voor zoete koek zijn geslikt. Zie Velthuysen, p. 15 die een gesprek relateert dat hij met Morri?n in 1983 over de clash heeft gehad, en waarin gesuggereerd werd dat ?de andere redactieleden Joke Kool-Smit [in de redactie wilden hebben] om de essayistische kant te versterken en om het redactiesecretariaat van Van het Reve over te nemen.? Ook ik was voor het toetreden van Joke Kool-Smit, en het redactiesecretariaat werd in die periode allang niet meer door Gerard van het Reve maar door mij gevoerd en ik had niet om versterking gevraagd. Enz.
2
Gerard Reve – Geert van Oorschot. Briefwisseling 1951-1987 (2005), p. 90.
1
Brieven aan geschoolde arbeiders 1959-1981 (1985), p. 12-13.
2
Vgl bijvoorbeeld Presser, De Ondergang, p. 87.
3
S. Vestdijk, ?Else B?hler, Duits dienstmeisje? in Forum 1938, p. 1238.
4
Zie bijvoorbeeld Yahya Elsaghe, Die imagin?re Nation. Thomas Mann und das Deutsche (2000) en de recensie ervan geschreven door Thomas Anz op www.Literaturkritik.de.
1
Brieven aan geschoolde arbeiders 1959-1981, p. 76-77.
2
Zie over Kaleis Rob Molin, ?Huug Kaleis. Heerser en onderdaan? in De Parelduiker, jrg. 13, nr. 5 (2008), p. 2-22.
3
T.a.p. (noot 9), p. 19-20.
1
T.a.p. p. 64 (17 april 1966)