1)
Elseviers Weekblad, dit fraaie voorbeeld volgend, is in het nummer van 13 oktober 1962 begonnen deze roman in afleveringen te publiceren, in verkorte vorm, onder een vervalste titel, met de naam van de schrijver verkeerd gespeld en kennelijk in een vertaling uit het Duits, die sterk afwijkt van het origineel.
1)
Nieuwe Ekonomische Politiek, tijdelijke liberalisering onder Lenin, ingezet in 1921.
2)
Distriktsafdeling van het zgn. Glavlit, het centrale sowjetrussische censuurapparaat.
1)
De publikatie van de roman Mahoniehout in 1929 te Berlijn is de direkte aanleiding geweest tot de ondergang van de schrijver Boris Pilnjak.
2)
Russische Associatie van Proletarische Schrijvers, die tot in 1932 een sterke machtspositie innam en de literatuur in dienst wilde stellen van de ?sociale opdracht?.