Over dit hoofdstuk/artikel

Wim Raven


1.
Herman Pleij, Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasie?n over het volmaakte leven, Amsterdam 2000.
2.
De paradijswijn; Koran 56:18-19.
3.
Al-Tirmidhi, Sifat al-Djanna 11; Ahmad ibn Hanbal, Moesnad v, 352. Een Traditie (Arabisch: hadieth) is een meestal kort bericht over iets wat Mohammed heeft gezegd, gedaan of stilzwijgend goedgekeurd, dat wordt voorafgegaan door een opsomming van de mondelinge overleveraars. Voor de oude Moslimse geleerden was zo’n overleveringsketen een middel om vast te stellen of een Traditie echt was, d.w.z. inderdaad terugging op de profeet. Volgens vele ongelovige wetenschappers stammen de meeste Tradities uit de achtste of negende eeuw. De Traditieverzamelingen stammen vrijwel alle uit de negende eeuw.
1.
Waar zouden zij anders voedsel zoeken; ze wonen daar immers? De bijzin past beter bij de vogels die de zielen van de martelaren bevatten. Zulke ?zwerfzinnen? komen vaak voor in de Traditieliteratuur.
1.
Koran 2:117, 3:59.
2.
Al-‘Azama is zoals vele oude Arabische boeken niet uitgegeven en bestaat alleen in een tiental handschriften, o.a. hs. Parijs 4605, Vatikaan 1480.
1.
Koran 2:260.
2.
Aboe al-?Alaa? al-Ma’arri, Risalat al-ghoefraan, Cairo 1957, blz. 281-283.
3.
O.a. Boekhari Tawhied 19; Muslim, Imaan 308.
1.
O.a. Boekhari Tafsier 46, 2.
2.
O.a. Tirmidhi, Manaqib 1.
3.
R. Sellheim, ?Das L?cheln des Propheten,? in: Eike Haberland e.a. (uitg.) Festschrift f?r Ad. E. Jensen, M?nchen 1964, 621-630. Een serieuze studie is: L. Amman, Vorbild und Vernunft. Die Regelung von Lachen und Scherzen im mittelalterlichen Islam, Hildesheim 1993.
1.
Boekhari, Sawm 30.