1
Van ‘t Veer, 145-182; Wertheim, 437-480.
2
Doornik, Vrijmoedige gedachten, iii.
3
Aanstelling tot Chirurgijn Majoor bij Resolutie van de Gouverneur Generaal ddo. 6 september 1819, no.14.
4
Van der Crab, 179-180.
5
Kohlbrugge, passim; Nij?ssen, 1031.
6
Les, 76; Fasseur, 34.
7
Van Hogendorp, 8-9 en 17.
8
Kleyn, 25; Schutte, 182.
9
Raffles, ii, ccxli-ccxliii [appendix l].
10
Coolhaas, 17.
11
Der Kinderen, 75-76.
12
Doornik werd tot lid van de Hoofdcommissie voor de Landbouw benoemd bij besluit van de Commissaris Generaal dd. 11 november 1826, no.24. Uit de datum moet men opmaken dat Doornik’s Vrijmoedige gedachten eind 1826 in Amsterdam zijn verschenen, want als de autoriteiten in Batavia van de inhoud ervan kennis van hadden kunnen nemen, zou Doornik uiteraard niet zijn benoemd.
13
Oranje, 42-46.
14
Doornik, Vrijmoedige gedachten, x-xi
15
Ibidem, 37-38.
16
Ibidem, 220-261.
17
Ibidem, 29-31.
18
Ibidem, 97-111.
19
Ibidem, 29-30.
20
Ibidem, 83-84 en 175-176.
21
Ibidem, 161-162.
22
Ibidem, 176-177.
23
Ibidem, 81.
24
Ibidem, 196-197.
25
Deze twintig pagina’s lange brief van F. Wappers Melis aan de koning werd verzonden uit Brussel op 4 december 1826. Een kopie ervan is aanwezig in het Rijksarchief, archief van het Ministerie van Koloni?n, exh. 10 januari 1827, no.76.
26
Een kopie van deze brief is aanwezig in het Rijksarchief, archief van het Ministerie van Koloni?n, exh. 8 april 1828, no.66.
27
Van der Meulen, 473.
28
Ibidem, 348-350 en 549-550.
29
Wesseling, 70.
30
?Licensed to practice medicine in New Orleans on October 31, 1828, 51 years of age, native of Leyden and living alone (no family listed, no slaves). Listed as an alien who had not been naturalized?. Census Population Schedules, Louisiana, New Orleans 1830.
31
?On notion of Drs. Morton and Harlan, J.E. Doornik was duly elected as a member of this Society?, notulen van de vergadering van de Academy, 29 april 1828.
32
De handgeschreven teksten van de twee voordrachten van ?James E. Doornik? zijn aanwezig in de bibliotheek van de Maryland Historical Society te Baltimore.
33
Er zijn zeven brieven van Doornik aan de medicus Samuel Morton, secretaris van de Academy of Natural Sciences, alle uit 1835, aanwezig in de bibliotheek van de American Philosophical Society te Philadelphia (Samuel G. Morton Papers). Tussen de regels van zijn brieven aan Samuel Morton kan men proeven dat Doornik bij zijn vlucht naar de Nieuwe Wereld niet alleen de moeilijkheden met zijn politieke vijanden ontvluchtte, maar ook die met zijn tweede, twintig jaar jongere vrouw. Deze is later met haar zoontje Jean Jacques, die twee jaar oud was toen zijn vader uit Batavia vertrok, naar Nederland verhuisd en in 1840 te Amsterdam opnieuw getrouwd met de jonge koopman Balthazar Kemper