Over dit hoofdstuk/artikel

H.J. Friedericy

Beb Vuyk

over Beb Vuyk


1)
Nieuwe druk blz. 149-150.
2)
Deze vermelding houdt verband met een voorafgaande passage (op blz. 205-206; nieuwe druk blz. 145) luidende: ?De offici?le stukken voor de erfpacht zijn nog niet in ons bezit; v??r deze alle ambtelijke instanties gepasseerd zijn kunnen jaren verlopen. Maar het vorige jaar op Ambon heeft mijn man Resident Haga over onze plannen gesproken en is door hem de canon vastgesteld. Enkele stukken van de vlakte zijn te moerassig om te gebruiken, maar toch hebben wij alle grond aangevraagd van Toebahoni tot het strand om een aaneensluitend geheel te verkrijgen. Er zullen jaren verlopen tot alles in cultuur is gebracht maar de canon is laag en deze schrale grond is ons liever dan de vruchtbaarste aarde.?
1)
Nieuwe druk blz. 149-150.
2)
Nieuwe druk blz. 145.