Over dit hoofdstuk/artikel

Fred Batten

over E. du Perron


1.
S. Vestdijk in een beschouwing over E. du Perron’s groote antiroman in Lier en Lancet (Rotterdam, 1939, p. 381).
2.
Om precies te zijn: van 1 tot 21 juni 1935.
3.
De in de handel gebrachte exemplaren waren in een bruine of rode buckramband gebonden en van een stofomslag met Alexejeffs vignet voorzien.
4.
Nic. Beets: Na vijftig jaren (Haarlem, 1887).
5.
Een diplomatiese editie van de roman met Du Perron’s tekstnoten zou allang gerealiseerd of het onderwerp van een litterairhistories onderzoek moeten zijn, ware het niet gebruikelik een nieuwe schoolgrammatika tot onderwerp van studie te nemen.
6.
Het ms. van Brieven aan de Jongelingschap zou na de oorlog aanvankelik alle uitgaven van Du Perron’s correspondentie voorafgaan, maar zal nu eerlang vervolledigd verschijnen.
7.
Bibliografie van de werken van Charles Edgar du Perron, Samengesteld door F. Batten en A.A.M. Stols (‘s-Gravenhage, 1948).
8.
Bibliografie van het werk van P.C. Boutens, 1894-1924. Samengesteld door A.A.M. Stols (Maastricht, 1926).
9.
In zijn essay E. du Perron meende H.A. Gomperts dat de talrijke edities van Du Perron’s boeken en geschriften ?een labyrinth? vormden, waarin ik alleen nog de weg zou weten (Jagen om te leven, 1949, p. 153). – Kees Fens noemde de bibliografie in het Verz. Werk VII ?een biografie van het oeuvre?, waaruit ?de geschiedenis van een schrijversbestaan kon worden afgelezen?. (De Tijd – Maasbode, 25 febr. 1961).
10.
In deze ?hel? van de Kon. Bibliotheek zijn Du Perron’s erotica, aangekocht uit de bibliotheek van A.A.M. Stols, hermeties opgeborgen. Men heeft er zonder goddelike vergunning geen toegang, terwijl de teksten zonder toestemming ook in de leeszaal niet opvraagbaar zijn.
11.
In de nalatenschap bevonden zich o.a. het onvoltooide toneelstuk De Nieuwe Manier, bloknote-aantekeningen na de voltooiing van Het Land van Herkomst, tot ca. 1938 voortgezet, de schets van een hoofdstuk Liefde met Jane uit de roman, het onvoltooide ms. van een tweede bloemlezing van koloniale bellettrie Van Kraspoekol tot Sa?djah, de twee hoofdstukken van Zich doen gelden en een aantal brouillons voor de romancyclus De Onzekeren.
12.
De twee gedichten uit Vari?t?s zijn Petites histoires pour repas de famille (jrg. I 1929, p. 660-661); onlangs door Ronald Spoor in Cambridge opgespoord, is nu ook deze vertaling terecht.
13.
Welgeteld op 23 plaatsen, waaronder twee artikelen over d’Artagnan als histories personage (Vgl. Register in Verz. Werk VII, p. 605 onder Dumas p?re).
14.
In: Verz. Werk II, p. 129; ibid, V, p. 259.
15.
Vgl. Bibliografie in Verz. Werk VII, p. 560 op nr. 99 van de rubriek Vertalingen.
16.
De vertaling draagt als opschrift: Gabriel Lambert door Alexandre Dumas (Bewerkt voor de ?Preanger Bode?). – De naam van de vertaler wordt niet vermeld. De vertaling staat in de nrs. 236 t/m 305, d.i. in 59 afleveringen van de Preanger Bode van 26 aug. tot en met 4 nov. 1918.
17.
Gabriel Lambert verscheen in 1844 in 2 vol. (in 8o) te Parijs bij H. Souverain en werd in hetzelfde jaar en vervolgens in 1856, 1860, 1868, 1882 en ten slotte in 1885 als deel van zijn OEuvres Compl?tes herdrukt. In 1866 verscheen een toneelbewerking onder dezelfde titel in 5 bedrijven en een proloog van de hand van Dumas en Am?d?e de Jallais, die op 16 maart van dat jaar opgevoerd werd in de ?Ambigu Comique? te Parijs. (Mededeling van Louis Uding).
18.
Het drama Le Capitaine Paul (Paul Jones), dat Dumas tijdens zijn toulons verblijf wilde schrijven (in mei 1835), werd ten slotte een roman onder de titel Le Capitaine Paul (1838) en vestigde zijn faam als verteller, zeven jaar v??r Les Trois Mousquetaires (1845).
19.
In: Hoofdstuk XIII en XIV in de Preanger Bode.
20.
In: Verz. Werk II, p. 129.
21.
In: Ibid. VI, p. 96.
22.
In: Ibid. VI, p. 196.
23.
In: Ibid. I, p. 470-495.