Over dit hoofdstuk/artikel

U. d’ Oliveira

T. d’ Oliveira-Prakken


1)
Een consequentie hiervan is ook, dat er een schrijversbelasting geheven zou moeten worden op de verkoop van tweedehandsboeken: ook hier een speciale organisatie die een nieuwe tros publiek hecht aan een bestaand werk.
1)
Over de verschillende buitenlandse regelingen zie men het uitvoerige en belangwekkende artikel van Mr. H. Cohen Jehoram in het Nederlands Juristenblad van 22 april 1961 waaraan wij hier het een en ander ontlenen.
2)
Overigens bevatten sinds een paar maanden Penguin-boeken de voorbehoudsclausule ?that it shall not, by way of trade, be lent, re-sold, wired out, or otherwise disposed of without the publisher’s consent (…)? Dit geldt dus niet t.a.v. openbare bibliotheken, i.v.m. de in Engeland bestaande wettelijke beletselen. Dit stelsel vertoont veel overeenkomst met het catch-as-catch-can, zie Denemarken.
1)
Het is natuurlijk wenselijk, dat dit bedrag verhoogd wordt.