Over het gehele werk

Tirade


Over dit hoofdstuk/artikel

Cees Willemsen

over Charles B. Timmer


1
Met dank aan Robert Vacher.
2
Zie voor een volledig overzicht van alle vertalingen: Emmanuel Waegemans en Cees Willemsen, Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1789-1985 (Leuven, 1991). Voor volgende jaren: Tijdschrift voor Slavische Literatuur [TSL] 1, 4, 9, 11, 16, 18 (1987- e.v. jaren).
3
Voor een korte karakteristiek, zie: Cees Willemsen, ?De droesem van de Russische ziel? in: M.L. Roholl, E. Waegemans, Cees Willemsen ed., De Lage landen en de Sovjetunie (Amsterdam 1989) 131-141.
4
Voor een volledige bibliografie van Ch. B. Timmer tot en met 1986 zie: Maatstaf 2 (1987) 90-99. Voor zijn vertalingen na 1986, zie: TSL 4, 9, 16, 18.
5
Deze Russische les kreeg hij van dr. B. Raptschinsky, een Russische emigrant die hier vooral bekendheid verwierf door zijn lexicografische arbeid. Na zijn terugkeer uit Rusland zou Timmer opnieuw lessen bij hem volgen. Voor meer informatie over deze boeiende figuur, zie: Jana van Eeten-Koopmans, ?Boris Raptschinsky (1887-1983)?, TSL 19 (aug.-sept. 1995) 3-17.
6
Ch. B. Timmer in een interview met de auteur (Amsterdam, 7 februari 1986).
7
Ibidem.
8
Charles B. Timmer, ?Vertaling en censuur?, Merlijn (maart 1963), herdrukt in: Charles B. Timmer, De kinderen van Jesenin (Amsterdam 1969), aldaar 157.
9
Jan Brokken, ?Gesprek met Charles B. Timmer. ?Vertalen is een symptoom van grote mensenliefde??, Haagse Post, 19 februari 1977.
10
Reinjan Mulder, ?42 Vertalingen in 30 jaar?, NRC Handelsblad, 19 februari 1977.
11
Timmer zou deze prijs in 1963 krijgen. Voor een mooie karakteristiek van Aleida Schot en haar verhouding tot Timmer, zie: Nico Scheepmaker, ?De vertaaldrift van Charles B. Timmer?, Vrij Nederland, 19 februari 1977.
12
Timmer in een interview met Corine Spoor, ?Russische literatuur, ?materiaal waar muziek in zit??, De Tijd, 30 maart 1979.
13
Charles B. Timmer, Russische werkelijkheden. Twaalf essays (Amsterdam, 1991).
14
Interview van de auteur met Karel van het Reve (Amsterdam, 5 november 1993).
15
Willem G. Weststeijn, ?De Aleida Schot-Charles Timmer correspondentie?, TSL 19 (aug.-sept. 1995) 27-35.
16
Volgens Karel van het Reve (Interview dd 5 november 1993) vond Aleida Schot zichzelf de enige die rechtstreeks en goed uit het Russisch vertaalde en was zij vreselijk jaloers op eenieder die hetzelfde beweerde, zoals Timmer en zijn vooroorlogse evenknie Siegfried van Praag. Zie ook noot 11.
17
Adriaan Morri?n, ?Herhaald debuut?, De Baanbreker. Onafhankelijk weekblad voor socialistische politiek en cultuur 24 (15 december 1945) 8.
18
Met ingang van de tweede jaargang veranderde de ondertitel in: ?Onafhankelijk socialistisch weekblad voor politiek en cultuur?.
19
Oprichter van het blad was W. Romijn. Hij verliet de redactie in augustus 1945 om niet veel later het Sociaal Democratisch Centrum mee op te richten, een linkse oppositiegroep binnen de PvdA.
20
Charles B. Timmer, ?Culturele ontwikkeling in de Sovjetunie. Angst voor de twijfel typerend voor de Russische geest?, De Baanbreker 4-5 (30 juli 1945) 4.
21
Charles B. Timmer, ?Socialistisch realisme in Russische literatuur werd een begrip. Bloeiperiode op komst??, De Baanbreker 8-9 (28 augustus 1945) 6.
22
Charles B. Timmer, ?Een voorlopige prognose. Aantekeningen bij de Russische literatuur van heden?, Critisch Bulletin (winter 1949) 588-599, aldaar 592-593.
23
Ibidem, 599.
24
Charles B. Timmer, ?De mens in de Sovjetrussische literatuur?, De Nieuwe Stem 10 (1951) 562-570. Het slothoofdstuk verscheen in nr. 11 van dezelfde jrg. 650-655.
25.
Ibidem, 565.
26
Ibidem, 569.
27
Ibidem, 567-568.
28
Ibidem, 570.
29
Ibidem.
30
Charles B. Timmer, ?De kinderen van Jesenin?, Tirade (juli-augustus 1962) 12.
31
Kees Fens, ?Dostojevski in schuldbrieven?, de Volkskrant, 24 september 1990; Arthur Langeveld, ?Nu een ander onderwerp. De brieven van Dostojevski?, NRC Handelsblad, 19 oktober 1990.