Over het gehele werk

Tirade


Over dit hoofdstuk/artikel

Ron Elshout

over Tonnus Oosterhoff


1
Marianne Moor, J. Bernlef, Alfabet op de rug gezien, blz. 47
2
Tomas Transtr?mer, J. Bernlef, Alfabet op de rug gezien, blz. 146
3
De stilte van de wereld voor Bach
?
Er moet een wereld bestaan hebben voor
?
de triosonate in D, een wereld voor de partita in A mineur,
?
maar hoe zag die wereld eruit?
?
Een Europa van grote lege vertrekken zonder weerklank,
?
overal onwetende instrumenten
?
waar Musikalisches Opfer en Das wohltemperierte Klavier
?
nooit over een claviatuur waren gegaan.
?
Eenzaam gelegen kerken
?
waar de sopraanstem uit de Johannes Passion
?
zich nimmer in hulpeloze liefde slingerde
?
rond de mildere windingen van de fluit,
?
weidse zachtmoedige landschappen
?
waar alleen oude houthakkers met hun bijlen te horen zijn
?
het gezonde geluid van sterke honden in de winter
?
en – als een slingerklok – schaatsen klauwend in glansijs;
?
zwaluwen zwermend in de zomerlucht
?
schelp waar het kind aan luistert
?
en nergens Bach, nergens Bach
?
schaatsstilte van de wereld voor Bach.
Lars Gustafsson (vert. J. Bernlef)
4
Stefan Hertmans, Fuga’s en pimpelmezen, blz. 155
5
K. Schippers, De vermiste kindertekening, blz. 87
6
Hendrik de Vries, Verzamelde gedichten, blz. 706
7
idem, blz. 698
8
Gerrit Achterberg, Verzamelde gedichten, blz. 958
9
Nescio, Buiten-IJ, I De ontdekking
10
Voor hen die gaarne weten hoe het met de liefde gesteld is, wil ik nog mededelen, dat Dichtertje’s Dora ontstaan is uit de idealisatie van een jong meisje, waarvoor ik uit de verte de genegenheid van een oud man voelde.
Toen zij het manuscript gelezen had, vertelde ik haar dat, en haar antwoord was: ?Ik heb toch nooit diabolo gespeeld.? Ze zei dit niet uit coquetterie of uit verlegenheid, ze had er niets van begrepen. 5 januari 1918 nescio