Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


12 augustus 1984


1.
Osip (Russisch), of Ossip (Duits) is de naam Jozef in de Westeuropese talen, in het Russisch ook Iosif (Brodski bijvoorbeeld).
2.
Zo komt het dat de Oost-editie 167 bladzijden telt, de West-editie van hetzelfde werk maar 79 blz. – De Oost-vertaling van de Mandelstam-tekst heeft 58 pp., die van het Westen 64 pp.
3.
De door Mandelstam zesenveertig jaar na zijn dood in Duitsland in het leven geroepen tweeling heeft ook deze gemeenschappelijke trek dat beide boekjes door de uitgevers als goede marktkooplieden worden aanbevolen door een tot kopen lokkende tekst op het voorblad van het boek, in de West-uitgave de reeds gesignaleerde ?krekel?-passage, in de Oost-editie een mooi fragment over ?das dichterische Sprechen? dat in dit Gesprek over Dante zo’n grote rol speelt.
4.
Dit citaat bevat in het Russisch 25 woorden, in de Oost-vertaling 32 en de West-vertaling 41.
5.
Zie mijn Russische Notities (boek), Amsterdam 1981, p. 41 over ?buitenverstandelijke taal?, Chlebnikov en diens ?woordteelt?, ook p. 43.
6.
Een goede Nederlandse vertaling van dit briljante essay van Mandelstam heb ik nooit onder ogen gehad. Als die er ooit komt, moet die het voorbeeld van de Oost-editie volgen, zowel op het punt van trefzekerheid van de vertaling als op dat van de volledigheid van het ?wetenschappelijk apparaat?.
7.
Klaus Mehnert, ?ber die Russen heute. Was sie lesen, wie sie sind. Stuttgart, 1983.
8.
Ivan Katajev, Melk en andere verhalen. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1978, ?Russische Miniaturen?.
9.
In de bundel God in Sovjetrusland, Vier verhalen. Het verhaal Een onwelgevallig offer. Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1980, ?Russische Miniaturen?.
10.
Ook in V.V. Majakovski, Polnoje sobranije sotsjinenij (Volledig verzamelde werken), deel I, p. 109. Moskou 1955. De Russische tekst luidt:
IZDEVATELJSTVA
?
1. Pavlinjim chvostom raspoesjtsjoe fantazijoe v pestrom tsikle,
?
2. doesjoe vo vlastj otdam rifm neozjidannych rojoe.
?
3. Chotsjetsja vnovj oeslychatj, kak s gazetnych stolbtsov zatsykali
?
4. tje, kto oe doeba, kormjasjtsjego ich, korni rylami rojoet.
Voor zover mij bekend is dit een uniek voorbeeld bij Majakovski van een ?poging? tot een Russische hexameter. Niet perfect, maar in zijn brede golfslag toch duidelijk als hexameter muzikaal herkenbaar. Hier een analyse in versvoeten:
?
1. dactylus dactylus spondee dactylus trochee trochee
?
2. dactylus dactylus dactylus dactylus spondee
?
3. dactylus dactylus dactylus dactylus trochee! dactylys
?
4. dactylus dactylus dactylus amfibrachus dactylus spondee
11.
Aegidius W. Timmermans, Ilias. Amsterdam, 1976.