*
Gosse’s The Pirates’ Who is Who wordt genoemd in De zeerovers. Zie Verzameld Werk v, 533 en 537.
Het bedoelde laatste boek is De fat, de nimf en de nuf, waarin het verhaal De bullebijter en de barrevoeter: V.W., vi, 444: ?Terpiele, gepasporteerd wachtmeester van de huzaren, was portier van het besjeshuis. (…) Het geluk wilde, dat hij een duldzame vrouw had, die hem mijn Frits noemde.? –