Over dit hoofdstuk/artikel

Aad van den Heuvel

over Gerard Reve


1.
In de ?Alles is anders-show?, kro-televisie, Nederland 1, 24 januari 1983.
2.
Gerard Reve ge?nterviewd door Boudewijn B?ch; Het Parool, 15 januari 1983.
3.
In een commentaar van de hoofdredakteur, Wouter Gortzak, in de krant van 19 januari 1983, waarin hij Reve’s uitspraken zoals opgetekend door B?ch ?een broodje fascisme? noemt.
4.
Carmiggelt zei volgens Bibeb in Vrij Nederland van 17 juli 1982: ?Ouden vandagen zijn niet langer populair. Het fenomeen is eigenlijk te vergelijken met hondenhaat. Als er ergens te veel van komen, neemt de tolerantie af. Er zijn veel te veel ouden van dagen. De hele soort begint de mensen de keel uit te hangen.?
5.
Gerard Reve en S. Carmiggelt: In gesprek. Opgetekend door Max van Rooy en de redaktie van het tijdschrift Menuet. Amsterdam 1980.
6.
?Wie ironisch spreekt, zegt het tegendeel van wat hij meent, maar zodanig, dat een ander dat doorziet. Van het Reve zegt wat hij meent, maar zodanig, dat de ander dat niet doorziet en denkt nog steeds met ironie te doen te hebben.? Harry Mulisch: ?Het ironische van de ironie? (1972), in: Paniek der onschuld, Amsterdam 1979, blz. 108.
Met dank aan de kro, die een woordelijk uitgetikte tekst ter beschikking stelde. Dat typoscript en een eigen bandopname liggen ten grondslag aan de hier gepresenteerde, door G. Nefkens en H. Verhaar geredigeerde bewerking.