Over dit hoofdstuk/artikel

H.F. Cohen

over Gerard Reve


1.
J. Fekkes (ed.), De God van je tante (Amsterdam, 1968), p. 147; in Vier pleidooien op p. 34, en in Een eigen huis op p. 205.
2.
Iets van een toelichting op de in de ?Pleitrede? zelf wel heel compact geformuleerde vergelijking is te vinden in het eraan voorafgegane ?verhoor van de verdachte? (De God van je tante, p. 112): ?Nu zijn er altijd mensen die denken dat ze in een hoek moeten blijven zitten, die dus denken dat ze altijd voorzichtig moeten zijn. Het zijn wat ik zou willen noemen de ?antizionistische homofielen? – vergelijkenderwijs gesproken, vergeleken met de tegenstelling tussen zionistische en niet-zionistische Joden.?
3.
G. van Benthem van den Berg & B. Tromp, De Partij van de Arbeid en defensie: uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid. In: Socialisme & Democratie 83, 9, 1983, p. 3-15. Piet Grijs in Vrij Nederland van 1-10-1983.
4.
Nigeria en Kenia zijn geloof ik de enige uitzonderingen; maar het geldt stellig voor alle zgn. frontlijnstaten.
5.
De taal der liefde (19723), p. 71.
6.
Ook aan Multatuli’s werk (ofschoon natuurlijk stammend uit de v??rtotalitaire 19e eeuw) kan men deze gedachtengang, licht gerelativeerd, illustreren. Er steeds naast wanneer het ging om de analyse van personen en daden uit de praktische politiek (bijv. Michiels’ plannen op Sumatra, of de wereldpolitieke betekenis van het Suez-kanaal, of de waarde van Thorbecke), heeft Multatuli toch zeer behartigenswaardige dingen gezegd over de grenzen van de politiek in het algemeen (met name in Pruisen en Nederland), en natuurlijk over de onderdrukking van de Javaan (passim).
7.
Het kalf stoot de eik (in de Duitse vertaling Die Eiche und das Kalb op p. 8).
8.
In Het lieve leven; ook ?Veertien etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard? (herdrukt in Vier pleidooien en Een eigen huis) heeft diezelfde strekking (voorzover dat prachtige verhaal een strekking heeft).
9.
Bijvoorbeeld J. de Kadt, Van Tsarisme tot Stalinisme (Antwerpen, 1935); of Boris Souvarines Stalinbiografie uit hetzelfde jaar.
10.
Ik heb het eerder over dat mechanisme gehad in mijn artikel ?Kleuterklasmetafysica? in Tirade 285.
11.
Oud en eenzaam, p. 163/4.
12.
Tirade 272/3, p. 10/11.
13.
Brieven aan Josine M. 1959-1975, p. 9.
14.
Oud en eenzaam, p. 150.
15.
Gerard Reve en S. Carmiggelt, In gesprek (1980), p. 25 (het gesprek werd gevoerd op 8-11-1975).