Over dit hoofdstuk/artikel

Herman Verhaar


*
Pavlov, Ivan Petrovitsj (1849-1936), dierfysioloog, bekend door zijn theorie van de geconditioneerde reflex die hij later ook toepaste bij de bestudering van het menselijk gedrag. In 1950-51 werd op last van Stalin Pavlovs leer verplicht gesteld voor de hele medische wetenschap in de Sovjetunie.
*
Valeria Novodvorskaja (1950), studente, had op 5 december (?dag van de constitutie?) in Moskou pampfletten verspreid met een satirisch gedicht over de Communistische partij.
**
Medvedev, Zjores Aleksandrovitsj (1925), biochemicus en gerontoloog, werd wegens het schrijven van enkele het regiem onwelgevallige, publicistische werken eind mei 1970 aangehouden en voor een onderzoek naar zijn geestelijke vermogens opgesloten in een psychiatrische kliniek. Onder druk van de openbare mening in binnenen buitenland kwam hij drie weken later vrij.
*
Op 22 januari 1969 vond in Moskou de offici?le ontvangst plaats van enkele Russische kosmonauten die een geslaagde tocht door de ruimte hadden gemaakt. Bij die gelegenheid loste Iljin, een jonge inwoner van Leningrad, enkele schoten op een der het Kremlin binnenrijdende regeringsauto’s, naar men aanneemt, met de bedoeling Brezjnev en Podgorny te treffen.
*
Hier doelt de schrijver op art. 70 van het Russische Wetboek van strafrecht: ?Agitatie of propaganda met als doel het ondermijnen of verzwakken van de Sovjetmacht dan wel het begaan van bepaalde zeer gevaarlijke misdrijven tegen de staat, het verspreiden met datzelfde oogmerk van lasterlijke verzinsels die de staatkundige en maatschappelijke orde van de Sovjetunie schaden, alsmede het verspreiden of vervaardigen of bewaren met eenzelfde bedoeling van soortgelijke literatuur, worden gestraft hetzij met vrijheidsberoving voor een periode van zes maanden tot zeven jaar met of zonder verbanning van twee tot vijf jaar, hetzij met verbanning voor een periode van twee tot vijf jaar.