Over dit hoofdstuk/artikel

H.F. Cohen


22 juni 1984


1.
Zie bijvoorbeeld in de Frankfurter Allgemeine Zeitung van 11-6-1981 een verslag van een gesprek tussen vertegenwoordigers van een Westduits en een Russisch onderzoeksinstituut voor buitenlandse politiek, onder de titel ?Die Sowjets lieben ihre ss-20?.
2.
De laatste tijd komt men in het kruisrakettendebat nogal eens de opvatting tegen, met name verdedigd door de auteurs Siccama en Koch, dat het Nederlandse veiligheidsbeleid zich aan de oude tegenstelling neutralisme versus Atlantisme zou moeten onttrekken, en het eigen Nederlandse belang meer op de voorgrond plaatsen. Maar het probleem is juist, dat dat laatste weliswaar een heel gezonde doelstelling is, maar ??n die alleen zinvol valt na te streven in het kader van een op hoofdzaken loyale deelneming aan het Atlantisch bondgenootschap. Elk najagen van het eigen veiligheidsbelang buiten dat kader om vervalt ?f in een door beide auteurs ook niet gewenst neutralisme, ?f in een op de bondgenoten parasiterend opportunisme dat voor een land van ons formaat toch niet vol te houden is – ik laat de kortzichtigheid van zo’n beleid dan nog maar buiten beschouwing. Of Nederland de binnen het nato-kader beschikbare marges wel altijd voldoende benut, is een andere kwestie; vaak wordt dat juist door onze traditioneel-absolutistische manier van buitenlandse politiek bedrijven verhinderd.