Over dit hoofdstuk/artikel

Josine W.L. Meyer


1)
Werkgroep 2000 heeft drie referaten van de Conferentie verkort opgenomen in haar tijdschrift Katernen 2000 (jg. 1966 nr. 11) onder de titel: Is revolutie nog mogelijk in een welvaartstaat? De volledige tekst is nog niet gepubliceerd. Dr. H.M. de Lange was zo vriendelijk mij inzage te geven van het gestencild verslag van de rede van Prof. Shaull, getiteld The revolutionary challenge to church and theology.