Over het gehele werk

Tirade


Over dit hoofdstuk/artikel

Johan Goudsblom


1
Mijn bezwaren tegen het gebruik van ?de mens? zijn niet van vandaag of gister. Zie Goudsblom 1974: 104-6 en 1977: 126-31.
2
De volgende alinea’s zijn gebaseerd op Margulis en Sagan 1997: 99-114 en Westbroek 1991: 170-73 en 183-203.
3
Westbroek 1992: 170.
4
MacDougall
5
Kortlandt. Zie ook Coppens.
6
Vgl. Vrba 1995.
7
Coppens 1994.
8
De volgende alinea’s zijn vooral gebaseerd op Cavalli-Sforza 1995 en Livi-Bacci 1992.
9
Vgl. Crosby.
10
Livi-Bacci 1992: 2.
11
Livi-Bacci 1992: 33.
12
Kapitza 2000: 40.
13
Elias 1971: 176-77.
14
Vgl. Goudsblom 1992: 36-40.
15
Vgl. Pyne 1991.
16
Vgl. Sieferle 1982.
17
Voor China zie Elvin 1993.
18
Sieferle 1997: 144-45.
19
McNeill 2000: 14-15.
20
Paul Crutzen, website.
21
Livingston 1994: 49-51.
22
Gould 1996: 175-95; Margulis en Sagan 1997: 27-36.
23
Wright 2000: 196.
24
Vgl. Quilley 2001.