Over dit hoofdstuk/artikel

Jaap Goedegebuure

over Louis Couperus


1.
In ?De oudheid van Louis Couperus?. Hollands maandblad ii (1969) 261-262 (augustus/september) blz. 50-54. Ook opgenomen in De tweede wet van Gu?pin, Amsterdam, 1975.
2.
In ?Over Louis Couperus?. Maatstaf 24 (1975) 1 (januari) blz. 14-17
3.
Alle citaten uit Verzameld werk IV, Amsterdam, 1952. Cursiveringen van mij, J.G.
4.
?Verkenning van De Berg van Licht?. Handelingen van het zesentwintigste Nederlandse Filologencongres, Groningen, 1960. blz. 162-165. ?Noodlot en romanstructuur bij Couperus?. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 79 (1963) blz. 288-305.
5.
Noodlot en romanstructuur, blz. 302.