Over dit hoofdstuk/artikel

Jaap Goedegebuure

over Harry Mulisch


1.
Van een soortgelijke verwarring is sprake, wanneer op pag. 15 over de kunst wordt gezegd dat zij van wetenschap, filosofie en religie verschilt ?doordat zij niet bestaat uit uitspraken maar uit feiten, die niet waar of onwaar zijn.? Dit geldt misschien voor beeldende kunst en muziek, maar niet voor literatuur, die door haar talige karakter eerder uitspraak dan feit is.
2.
Een aantal van deze karakteristieken wordt ook genoemd in het zeer lezenswaardige artikel ?Mulisch als mani?rist? dat P. Meeuse publiceerde in De revisor VII/6 (december 1980). Meeuse baseert zich vnl. op De verteller, maar zijn conclusies laten zich in de meeste gevallen moeiteloos uitbreiden tot De compositie van de wereld, dat hij nog niet kon kennen toen hij zijn artikel schreef Alleen geef ik er de voorkeur aan Mulisch romanticus te noemen i.p.v. mani?rist; deze benaming lijkt me trouwens in sterke mate ingegeven door het gebruik dat Meeuse heeft gemaakt van Hocke’s Manierismus in der Literatur.
3.
De volkskrant van 13 december 1980 en 7 februari 1981; Mare van 29 januari 1981.