Over dit hoofdstuk/artikel

Jaap Goedegebuure

over Hans Faverey

over Rutger Kopland

over Gerrit Kouwenaar


1.
Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, Hamburg 19799, p. 103
2.
Cleanth Brooks, The Well Wrought Urn; Studies in the Structure of Poetry, London 19712.
3.
Toen dit artikel al geschreven was verscheen er in De revisor 13 (1986) 5 een drietal essays over Faverey, waarin dit gedicht in verband werd gebracht met de katholieke catechismus.
4.
P.H. Schrijvers, ?Het sneeuwt tussen de korven: over Het lied der dwaze bijen?, in De revisor 10 (1983) 5, pp. 52-58.
5.
Wiel Kusters, De killer; over po?zie en po?tica van Gerrit Kouwenaar, Amsterdam 1986.
6.
Fokke Sierksma, De religieuze projectie, Amsterdam 1955.
7.
Faverey in een interview met Jan Brokken (Haagse Post van 24 mei 1980).