Over dit hoofdstuk/artikel

Ineke Bulte

over A. Alberts


1.
?Achter de woorden schrijven? is de titel van Annie Romein-Verschoors recensie van De bomen, in: Critisch Bulletin 20 (1953), oktober, p. 455-459.
2.
Zie voor een overzicht Graa Boomsma, ?De ?open plekken? in het werk van A. Alberts, een receptiegeschiedenis?, in: Bzzlletin nr. 106, mei 1983, p. 17-33 (over De bomen p. 21-23).
3.
K. Schippers, ?De reis van de Saenredam?, in: J. Bernlef e.a. Inleiding tot de kennis van A. Alberts, Amsterdam 1986, p. 29; cursivering ib.
4.
Kees Fens, ?De goddelijke komedie?, in: A. Smit (red) Over bomen gesproken, Baarn 1985, p. 145-157.
5.
Ik citeer respectievelijk: Kees Fens, ?Zo is het?, in Tirade 24 (1980), sept/okt. p. 418-428 (over romantische aspecten in het werk van Alberts) en Kees Fens, ?Een onzichtbaar verhaal overeen onzichtbare hoofdfiguur? in: De Volkskrant, 20 maart 1976.
6.
Kees Fens, ?De open plek?, in: J. Bernlef e.a. Inleiding tot de kennis van A. Alberts, Amsterdam 1986, p. 17-23.
7.
De Volkskrant, 20 maart 1976.
7.
De Volkskrant, 20 maart 1976.
6.
Kees Fens, ?De open plek?, in: J. Bernlef e.a. Inleiding tot de kennis van A. Alberts, Amsterdam 1986, p. 17-23.
8.
Barre heeft niet de pest aan de kinderen in zijn klas; zijn afwerende houding dient om zichzelf te beschermen. Hij is bang afgewezen te worden, en bovendien kan hij het zich niet permitteren zich te hechten, omdat hij ieder jaar weer nieuwe kinderen krijgt, die na een jaar de school, en dus hem, verlaten. Hij ho?ft geen les te geven, dus waarom zou hij, als hij een hekel aan kinderen heeft?
6.
Kees Fens, ?De open plek?, in: J. Bernlef e.a. Inleiding tot de kennis van A. Alberts, Amsterdam 1986, p. 17-23.
9.
Zie ook het artikel van Magda Eggermont, die Fens’ Tirade-artikel niet noemt, in Bzzlletin nr. 106, mei 1983.
10.
?elke keer als ze van daarginds terugkomen, hebben ze iets achtergelaten. Niet verloren, maar achtergelaten. En op het eind zijn ze niet zoveel meer dan een leeg mens? (De honden jagen niet meer).
6.
Kees Fens, ?De open plek?, in: J. Bernlef e.a. Inleiding tot de kennis van A. Alberts, Amsterdam 1986, p. 17-23.
11.
Kees Fens, ?Minimum? in: De Standaard, 8 februari 1980.