Over dit hoofdstuk/artikel

Jan Fontijn

over Frederik van Eeden


1.
Met dank aan Ruth Haag van de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam.
Uit een brief van Van Eeden aan Verwey, gedateerd 8 november 1885, is op te maken, dat hij op 5 november in Parijs aankwam.
2.
Brief van L. Despreaux (assistent van Debove) aan Van Eeden, d.d. 5 november 1885.
3.
Maurice-George Debove was op 11 maart 1845 in Parijs geboren. Na zijn studie in dezelfde stad promoveerde hij in 1873. Hij had publicaties op zijn naam staan over het zenuwstelsel. Hij publiceerde o.a. ook over de gevolgen van het ontbreken van voedsel voor de mens en over de voor- en nadelen van overvoeding.
4.
Brief C.C. Delprat aan Van Eeden, d.d. 20 november 1885.
5.
Frederik van Eeden. ?How mind can heal the body. A record of personal experiences and observations.? In: American Magazine p. 531 e.v..
6.
Zie brief van Van Eeden aan Verwey, d.d. 9 november 1885 (poststempel).
7.
Zie over Freuds studeren bij Charcot o.a.: Jan Buelens. Sigmund Freud. Kind van zijn tijd. Evolutie en achtergrond van zijn werk tot 1900. Meppel 1971, p. 44. Verder ook A.R.G. Owen. Hysteria, Hypnosis and Healing. The work of J.-M. Charcot. Londen 1971, p. 202 e.v..
8.
Zie over de colleges van Charcot o.a.: George Frederick Drinka. The Birth of neurosis. Myth, Malady, and the Victorians. New York 1984, p. 74 e.v..
9.
Dagboek van Frederik van Eeden Sr., deel I, d.d. 28 mei 1854. Dit dagboek bevindt zich in het Van Eeden-archief onder signatuur 124.
10.
Dit is op te maken uit de brief van Aletrino aan Van Eeden, die ongedateerd is maar in november 1885 geschreven moet zijn. In een brief aan Albert Verwey, d.d. 8 november 1885, schrijft Van Eeden, dat hij Aletrino een brief heeft geschreven. De brieven van Van Eeden aan Aletrino zijn niet bewaard gebleven.
11.
Ongedateerde brief van Aletrino aan Van Eeden, vermoedelijk november 1885.
12.
Brief van Van Eeden aan Verwey, d.d. 9 november 1885 (poststempel).
13.
Brief Van Eeden aan Verwey, d.d. 9 november 1885 (poststempel).
14.
C.G.N. de Vooys. Conrad Busken Huet. Den Haag 1949, p. 214 e.v..
15.
Brief Van Eeden aan Verwey, d.d. 8 november 1985.
16.
De Vooys (1949), p. 214. Zie verder over Huet en de tachtigers: Harry G.M. Prick. ?Tachtig? en Conrad Busken Huet. In: Maatstaf, jrg. 34 (1986), april, nr. 4/5, p. 57-66.
17.
De Vooys (1949), p. 215.
18.
Frans Erens. Vervlogen jaren. Zwolle 1958, p. 122-123.
19.
Brief van Van Eeden aan Verwey, d.d. 9 november 1885 (poststempel).
20.
Zie hierover de brief van Willem Kloos aan Van Eeden, d.d. 18 november 1885.
21.
Het register, opgenomen in het laatste deel van het dagboek van Van Eeden, uitgegeven door zijn zoon Hans, vermeldt dat zij pati?nte in Charit? was.
22.
Alain Corbin. Les filles de noce. Mis?re sexuelle et prostitution (19e et 20e si?cles). Paris 1978, p. 193.
23.
Idem, p. 209.
24.
Brief van Jeanne Fontaine aan Van Eeden, d.d. 9 december 1885.
25.
Brief Jeanne Fontaine aan Van Eeden, d.d. 9 december 1885.
26.
Johannes Viator (1892), p. 234.
27.
Johannes Viator (1892), p. 249.
28.
Idem, p. 251.
29.
Brief Jeanne Fontaine aan Van Eeden, d.d. 9 december 1885.
30.
Kees Joosse. Arnold Aletrino, pessimist met perspectief. Amsterdam 1986, p. 84.
31.
A. Aletrino, ?Hoe een roman wordt geschreven?. In: De XXe Eeuw, jrg. 8 (1902), I, p. 723.
32.
Notulen van Flanor, zich bevindend in Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, d.d. 14 april 1885.
33.
Dagboek, d.d. 16 november 1877.
34.
Dagboek, d.d. 8 november 1878.
35.
Dagboek, d.d. 18 oktober 1878.
36.
Dagboek, d.d. 9 juli 1879.
37.
Dagboek, d.d. 18 januari 1881.
38.
Dagboek, d.d. 8 december 1885.
39.
Peter Gay. The tender passion. Oxford 1986, p. 369 e.v..
40.
Rudolf Jans. Tolstoi in Nederland. Bussum 1952, p. 26 e.v..
41.
The tender passion (1986), p. 379.
42.
Johannes Viator (1892), p. 254.
43.
J.D.F. van Halsema. ?Christusvoorstellingen in de Nederlandse po?zie 1880-1893?. In: Molaer 92 (dec. 1983), p. 16-21 en 93 (april 1984), p. 4-8.
44.
A. Verwey. Frederik van Eeden. Santpoort 1939, p. 37 e.v..
45.
Opgenomen in: Jeugd-verzen. Roermond (z.j.), p. 59-82.
46.
Zo staat in Van Eedens dagboek op 20 december 1897 genoteerd: ?En nu begint mijn nieuw boek al vaster vorm in mijn hoofd aan te nemen, zonder dat ik er aan doen kan. Jeanne Fontayne. Het wordt, geloof ik, zeer ongewoon.?