Over dit hoofdstuk/artikel

1968


1.
?The Communist Party enjoys the voluntary support of the people. It does not practice its leading role by ruling society but by most devotedly serving its free, progressive socialist development. The Party cannot enforce its authority. Authority must be won again and again by Party activity. It cannot force its line through directives. It must depend on the work of its members, on the veracity of its ideals.? R.A. Remington, ed., Winter in Prague. Documents on Czechoslovak Communism in Crisis, The M.I.T. Press, 1969, blz. 98.
2.
A.J. Liehm, Gespr?ch an der Moldau. Das Ringen um die Freiheit der Tschechoslowakei, Verlag F. Molden, 1968, blz. 314.
3.
En niet oproerige-literatoren tijdens het vierde congres van het Tsjechoslowaaks schrijversverbond in juni 1967. Novotn?’s harde maatregelen tegen de dissidente schrijvers werden in september 1977 met een grote meerderheid van stemmen door het cc aanvaard. cf: P. Tigrid, Le printemps de Prague, ?d. du Seuil, 1968, blz. 178, en H. Gordon Skilling, Czechoslovakia’s Interrupted Revolution, Princeton U.P., 1976, blz. 70-71.
4.
Een jaar voor de Lente schreef Dub?ek in een artikel:?The Party’s chief means of action is and must be persuasion… administrative measures are alien to the whole spirit of our Party. One cannot achieve unity of action… by pressures or by a general call to order, but only by seeking the best solution to each problem in a spirit of objectivity and then patiently trying to convince the people of its validity?. De uitspraak is op zichzelf niet opmerkelijk. In het licht van het later gebeurde moet evenwel worden geconcludeerd dat D. letterlijk geloofde in wat hij zei. P. Tigrid, Why Dubcek Fell, Macdonald, 1971, blz. 15.
5.
Het actieprogramma beweert: ?All social classes, strata, groups, both peoples and all nationalities of the society agree with the fundamental interests and aims of socialism?. Winter in Prague, blz. 94.
6.
Mlyn?? eiste legale garanties waardoor alle componenten van de samenleving (belangengroepen, organisaties, afzonderlijke burgers, enz.) de status zouden krijgen van ?onafhankelijke politieke personen?, het doel was: ?…a system oriented toward making decisions which express the objective requirements of the whole of socialist society, and not toward the execution of directives which are, a priori, regarded as correct?. Winter in Prague, blz. 46.
7.
De eerste arbeidersopstand in een Communistisch land brak uit in Plze?, Tsjechoslowakije, begin juni 1953, vijf jaar na de machtsovername van de Communisten. Le printemps de Prague, blz. 46-47.
8.
cf: E. Taborsky, Communism in Czeschoslovakia 1948-1960, Princeton U.P., 1961, Part One en Part Two.
9.
Gespr?ch an der Moldau, blz. 217.
10.
Volgens F. Kriegel (in het jaar 1968 voorzitter van het Nationale Front) was het aantal leden in 1967 1,700.000. Winter in Prague, blz. 28.
11.
?At present the activity and responsibility of publishing houses and editors-inchief, of all Party members and progressive staff members of the mass communication media, must be to push through socialist ideals and implement the policy of the Party, of the National Front, and of the state. Legal norms must provide a more precise guarantee of the freedom of speech for minority interests and opinions also…? Winter in Prague, blz. 105.
12.
cf: Czechoslovakia’s Interrupted Revolution, Hoofdstuk xiv.
13.
Winter in Prague, blz. 64 e.v.
14.
Czechoslovakia’s Interrupted Revolution, blz. 559
15.
Czechoslovakia’s Interrupted Revolution, Appendix E, blz. 886 e.v.
16.
?Na?vet? and political romanticism prevailed in the leaderschip of the Czechoslovak Communist Party after January 1968…?, aldus G. Hus?k, de tegenwoordige partijleider, op de internationale conferentie van communistische partijen in Moskou in juni 1969. Why Dubcek Fell, blz. 10.
17.
Na de bevrijding van 1945, toen een van die teleurstellende perioden van ?ontspanning? van start ging, was Tsjechoslowakije een ?testcase? van de bereidheid van de Sowjetunie met het democratische Westen te co?xisteren. Stalin, die hoopte om de rest van het Europese vasteland snel te kunnen kolonialiseren, gaf het bevel dat de communisten in Tsjechoslowakije met ?democratische? middelen aan de macht moesten komen. De deuren van de Partij werden wijd open gegooid in weerwil van alle Leninistische beginselen. De cptsj die voor de oorlog slechts 80.000 leden had bereikte reeds in het jaar 1946 1,159 164 leden. Communism in Czechoslovakia, blz. 16-17.
18.
Why Dubcek Fell, blz. 21.