Over dit hoofdstuk/artikel

Jean Genet

Jan Fontijn


Jan Fontijn


*
Voor de vertaling is gebruikgemaakt van de tekst zoals die is opgenomen in Jean Genet, L’ennemi d?clar?, textes et entretiens. Editions Gallimard, 1991, p. 243-264.
*
Uitspraak van Menahem Begin, hoofd van de Isra?lische regering, op 22 september 1982 in de Knesset in Jeruzalem. De exacte formulering is de volgende: ?Des non-juits ont tu? des non-juits et voil? gu’on nous accuse?.
1.
Deze passage heeft betrekking op het verblijf van Genet in de Palestijnse kampen in Jordani? van oktober 1970 tot april 1971.
2.
Het westelijk deel van Beiroet waar de Palestijnse verzetstrijders zich hadden teruggetrokken was van juni tot augustus 1982 door het Isra?lische leger belegerd en gebombardeerd.
3.
Sabra en Chatila, Palestijnse vluchtelingenkampen, in 1949 in de buitenwijk van Beiroet ontstaan. Deze beide kampen hadden in het begin van de jaren 1980 een bevolking van ongeveer 35000 inwoners.
4.
Een Amerikaanse journaliste die in dezelfde tijd als Genet het kamp was binnengekomen.
5.
Dissidente officier van het Libanese leger en bevelhebber van christelijke militie (de Haddadisten), onderhouden en gefinancierd door het Isra?lische leger.
6.
Kata?b, de belangrijkste partij van de rechtse, christelijke Maronieten in Libanon, gesticht in 1936 door Pierre Gemayel.
7.
Likoud, rechtse politieke partij in Isra?l, in 1982 aan de macht. Begin, Sharon en Shamir waren leden van de Likoud. Begin was eerste minister, Sharon was minister van defensie en Shamir minister van buitenlandse zaken in 1982.
8.
Zoon van Pierre Gemayel, stichter van de Kata?b. Hij werd op 23 augustus 1982 met steun van Isra?l tot president gekozen en werd kort daarna vermoord.
9.
Tsahal, teken van het Isra?lisch leger.
10.
Hamra, belangrijke winkelstraat in Beiroet.
11.
Merkeba gevechtwagens zijn gevechtwagens van het Isra?lische leger.
12.
Murabituners, linkse organisatie op de hand van Nasser.
13.
In 1930 bevond Genet zich in Damascus.
14.
De Balfour-verklaring werd 2 november 1917 door de Engelse regering gepubliceerd. Het is de eerste offici?le erkenning van het zionistische plan. In de declaratie stond men garant voor de burgerlijke en godsdienstige rechten van de niet-joden zonder hun politieke rechten te noemen. Dat laatste maakte volgens Genet de verklaring dubbelzinnig.
15.
Het mandaat werd op 25 april 1920 getekend en in 1922 goedgekeurd door de Raad van de Verenigde Naties.
16.
Film uit 1960 van Henri Colpi, scenario van Marguerite Duras. De juiste titel is: Une aussi longue absence.
17.
Bedoeld is M. Begin, geboren in Brest-Litovsk. Hij is gedeeltelijk van Poolse afkomst.
18.
Presidenten respectievelijk van Verenigde Staten, Frankrijk en Itali?, die de vredestroepen van de Verenigde Naties in het leven riepen.
19.
Het schijnt dat tussen 19 en 22 september in Beiroet een bepaald aantal aantekeningen door Genet zijn gemaakt.
20.
Stadswijk in Noord-Beiroet.
21.
Zie van Hannah Arendt Over revolutie en The Human Condition.
22.
Bir Hassan en Bourj el Barajneh zijn twee Palestijnse kampen in de buurt van Chatila waar ook een massamoord plaatsvond.