Over het gehele werk

over Domenico Scarlatti


Over dit hoofdstuk/artikel

Jos Radstake

over J. van Oudshoorn

over Friedrich Hebbel


*
In ?Van Oudshoorn, de zelfmoord en het vrouwelijk geslacht? vestigt Huug Kaleis naar aanleiding van een vergelijking van het werk van Van Oudshoorn met L’?ge d’homme van Michel Leiris de aandacht op de (oudtestamentische) Judiths bij wie het masochisme van de ambivalente Van Oudshoorn-man aan zijn trekken komt. Daartegenover geldt het sadisme de Lucretia’s, de anti Judiths. Masochisme en sadisme, ?volgens Freud, ?verzinnelijkte? uitingen van de doodsdrift.? (Kaleis, 132, 133).