Over dit hoofdstuk/artikel

Floris Cohen


1.
Arnold Heertje (ed.), Schumpeter’s vision. Capitalism, Socialism and Democracy after 40 years. Eastbourne/New York (Praeger Publishers), 1981. CSD is courant verkrijgbaar; er bestaat een Nederlandse vertaling, door de politicoloog Daudt, waaruit alleen het 5e en laatste deel van CSD is weggelaten.
2.
Het is bekend dat Marx in brieven aan Russische revolutionairen wel eens heeft gesuggereerd dat in de Russische dorpsgemeenschap (mir) misschien een aanknopingspunt voor een onafhankelijk Russisch socialisme zou kunnen liggen. Maar die losse gedachte vindt in Marx’ eigen evolutionaire schema van de overgang van kapitalisme naar socialisme geen steun, en mag rustig worden gezien als een uitdrukking van de behoefte, zijn ongeduldig verlangen naar de ondergang van het Tsarisme van een passende rationalisatie te voorzien.
3.
P. 243 in de derde druk. In Hollands Maandblad 408 van november 1981 wordt letterlijk deze zelfde zin door R. Havenaar aangehaald als afkomstig van Isaiah Berlin. Een goede fles wijn voor Havenaar als zijn held de zin zelf bedacht heeft.