Over dit hoofdstuk/artikel

Josine W.L. Meyer


1.
Dr. B. Delfgauw, De jonge Marx. Het Wereldvenster, Baarn. 1e dr. 1962, 2e dr. 1966. f 6,90.
3.
Dr. A. Stam. Van Marx tot Mao. Wolters-Noordhoff N.V., Groningen 1968. f 31,-.
4.
Werner Blumenberg, Karl Marx in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Rowohlt, Hamburg 1962.
5.
Thans in ongenade gevallen.
6.
Ger Harmsen. Marx contra de Marxistische ideologen. Kruseman, Den Haag 1968.
2.
E. Fromm. Marx’ visie op de mens. L.J.C. Boucher, Den Haag 1968. f 7,50.