Over dit hoofdstuk/artikel

Nop Maas

over Lodewijk van Deyssel

over Alfred Haighton


1
Brief van Han Baudet aan Lodewijk van Deyssel van 20 januari 1939. De brieven van Baudet aan Van Deyssel berusten in het Letterkundig Museum.
2
G.J.G. de Gier, Alfred Haighton. Financier van het fascisme. Amsterdam [1988], p. 61
3
Blijkens een brief van Han Baudet aan Lodewijk van Deyssel van 3 februari 1939.
1
Jeanne Kloos Reyneke van Stuwe en haar zus Jacqueline.
2
Louis Knuvelder, lid van Zwart Front en ook enige tijd redacteur van De Nieuwe Gids.
1
De briefwisseling tussen Harry Prick en Henri?tte Mooy berust in het Letterkundig Museum.