Over dit hoofdstuk/artikel

P.S. van Koningsveld

over Christiaan Snouck Hurgronje


1.
Snouck Hurgronje alias Abdoel-Ghaffar. Enige historisch-kritische kanttekeningen, Leiden 1982, 10-14.
2.
Zie mijn Snouck Hurgronje zoals hij was, De Gids, 1980, 763-784.
3.
Zie mijn artikel in Mare. Leids Universiteitsblad d.d. 13/3/1981, 10-11.
4.
Zie Snouck’s Contributions r?centes ? la connaissance de l’Islam, ?Revue de l’Histoire des Religions?, 1889, 64-90 (= vg 6, 76-97, i.h.b. 93-4).
5.
Vgl. Q. Al-Samarrai, Al-Istishr?q bayna ‘l-mawd?cyya wa’-l-iftic?liyya. Al-Riy?? 1403/1983, 115.
6.
Vgl. K. van der Maaten, Snouck Hurgronje en de Atjeh-Oorlog, dl. 2, Leiden 1948, 100.
7.
Nota aan de gg d.d. 19 juni 1889, no 20/6-601 geheim, in Arsip Nasional Jakarta (met bijlage).
8.
P.S. van Ronkel, Aantekeningen over islam en folklore in West- en Midden-Java. Uit het reisjournaal van Dr. C. Snouck Hurgronje. bki 1942, 311-39, i.h.b. 318. Vgl. Leiden ub, Cod. Or. 7931, 63-4.
9.
ara, Min. v. Kol. 1850-1900, inv. 6195c4-m7, doc. l4.
10.
Vgl. De Locomotief d.d. 2 april 1890, p. 2.
11.
Vgl. bijv. G. Andr? de la Porte, Recht en rechtsbedeeling in Nederlandsch-Indi?. ‘s-Grav. 1933, 37.
12.
Oeuvres choisies de C. Snouck Hurgronje, Leiden 1957, pp. xvii, xix.
13.
Don’t you hear the thunder. A Dutchman’s life story. Leiden 1981, 75.
14.
Rode zon boven Borneo. Den Haag, 1968, 104.
15.
Bij Allahs buren. R’dam 1973, 234.
16.
Vgl. mijn reisverslag in Trouw 5/2/’83 en Kompas 6/2/’83.
17.
Vgl. G.F. Pijper, Studi?n over de geschiedenis van de islam in Indonesi? 1900-1950. Leiden 1977, 90-92.
18.
ara, Doss. a74, doos 148; vgl. L.J. Grafin De Gids 1981, 330.
19.
Leiden ub, Cod. Or. 7936, verschillende stukken.
20.
Leiden ub, Cod. Or. 18.097 map s16.
21.
Adviezen van C. Snouck Hurgronje, dl. i, ‘s-Gravenhage 1957, 136.
22.
Dat Snouck w?l moslim was wordt verdedigd door F. Schr?der, die heeft aangekondigd een biografie voor te bereiden van S.H. Vgl. zijn Mohammed contra Max Havelaar, nrc-H’bl. 10/3/84 (z-3) en de daarop gevolgde discussie met schrijver dezes in z-bijv. van 14/4/84, 21/4/84 en 12/5/84. 23.
23.
De Atjehers, dl. 2, 1894, 305.
24.
Vgl. bijv. De Atjehers, dl. 2, 1894, 335 V.
25.
The interpretation of the Koran in modern Egypt. Diss. Leiden 1974, st. no. 5.
26.
SH aan N?ldeke d.d. 13/6/09, 1/3/15 en 14/3/15. Nederland en de Isl?m, Leiden 1915, 83 i.m.
27.
Nederland en de Isl?m, 8, 86, 89, sqq, 93,94, 101.
28.
Mededeling van Mevr. J. Ph. Feikema aan het Nederlands Genootschap van Godsdiensthistorici op 1 mei 1982, op gezag van Mevr. Ch. Lieftinck-Snouck Hurgronje.
29.
SH aan Goldziher d.d. 5/2/1898.