Over dit hoofdstuk/artikel

Charles B. Timmer


28 juni 1973


*)
Deze notitie werd geschreven voordat bekend werd, welke slinkse truc de vertegenwoordigers van de Sowjetunie in Londen begin augustus met Jaur?s Medwedjew hebben uitgehaald. Het ging zo: op 8 augustus werd Medwedjew uitgenodigd op de sowjetambassade in Londen te komen in verband met een voorgenomen reis naar Californi?, waar hij aan een wetenschappelijk congres wilde deelnemen. De sowjetautoriteiten verzekerden hem, dat hij toestemming voor de reis naar Amerika zou krijgen en verzochten hem de volgende dag terug te komen en zijn pas mee te brengen. Toen hij dit deed, werd zijn pas ingetrokken en hem medegedeeld, dat hem per besluit van het Presidium van de Opperste Raad van de USSR dd. 16 juli zijn sovjetstaatsburgerschap was ontnomen. Automatisch gold dit ook voor Medwedjew’s vrouw en zoon.