Over dit hoofdstuk/artikel

Anthonis de Roovere


+
Anthonis de Roovere
De dood als een feest is een ongebruikelijke voorstelling, maar komt elders toch voor. De mol treedt in talrijke zegswijzen op die betrekking hebben op het sterven en de dood.
+
de Dood met een piek uitgerust als Gods bode
+
dodenrijk
+
zeker, beslist (stopwoord)
+
morren
+
dodenrijk
+
overal
+
naar zijn aardse verdienste
+
kerkelijke ambten
+
Franciscanen, Carmelieten en Augustijnen.
Meesters wijs: geleerden
+
karthuizers, ?reguliere kannunniken?
Mannelijke begijnen; broeders van barmhartigheid
Fratres: broeders (samenvatting van de voorafgaanden) ?klopjes?, bedelnonnen
+
onverwijld
+
De adel wordt opgeroepen in hi?rarchische volgorde
+
allerlei namen van bestuursen rechterlijke ambtenaren
+
opzichters
+
(begrijpt het goed!) met woordspeling (Koks en Smaken)
+
koffers
+
lakenwevers
+
koopwaren
+
stijf en sterk: met klem
+
zorgen voor
+
oproepen
+
flink
+
korte overkleden, lange puntschoenen
+
houten sandaal
+
vechtersbazen
+
Franse dolken
+
binnenkort
+
vlechten behoeven zij volstrekt niet te hebben
+
fluit- of doedelzakspelers, ook minnaars
+
bewegen
+
rei- of rondedans uitvoeren
+
pluimstrijken
+
rijk worden
+
nakijken
+
overal verstoten
+
slagen
+
vol steken, gaten; met bijbetekenis van bedrog
+
onschuldig (ironisch!) als de Joden
is hij er slecht aan toe
+
slapende met bijbetekenis lui, gemeen, gluiperig
+
twee bekende spreekwoorden
+
zulk: menigeen
+
tegenwoordig; tegelijk: d.w.z. mild genoemd worden en nooit geven
+
met verschillende tongen spreken
+
loochenen (nl. de waarheid)