Over dit hoofdstuk/artikel

Henk van Gelre

Eric Kok

over Henk van Gelre


1.
T. Anbeek: ?Een onherstelbaar subjectieve zaak??. In: Vrij Nederland, 24-4-1982, pp. 20-23.
2.
H. van Gelre: ?Het geval Joseph Beuys? (2 dln). In: Tirade 286 en 287, pp. 284-311 en 386-398. Alle pagina-nummers (tussen haakjes) verwijzen naar dit opstel van Van Gelre.
3.
De genre’s van de conceptuele kunst worden zonder motivatie als niet-artistiek afgewezen (292).
4.
H. van Buuren: ?Een christelijk taboe?. In: NRC-Handelsblad, 25-3-1983, p. CS 6.
5.
De culturele bovenlaag die het ?geestelijk klimaat? bepaalt, heeft dus andere normen en waarden dan de gewone mens aan de basis, de ?simpele ziel? met zijn ?algemeen aanvaarde waarden?.