Over het gehele werk

Tirade


Over dit hoofdstuk/artikel

Wilbert Cornelissen

over Willem Jan Otten


*
Otten construeert in het toneelstuk De nacht van de pauw (Amsterdam 1996) de figuur van de oude arts, Leopold, in wie botheid, brutaliteit en ongeloof hand in hand gaan. Ook de hoofdpersoon, Carl, is een personage zonder respect voor het leven. Hij heeft zijn vriendin een abortus voorgesteld, waardoor hij de ongeboren vrucht dood heeft gewenst, wat niet zonder gevolgen blijft. Hun zoon gaat ten onder aan de vloek van de vader. Hij wordt door hem gezelfmoord, om een term van Artaud te gebruiken. Terloops blijkt de oude arts Leopold de co-assistent te zijn die de abortus zou verrichten. Deze slechterik is een voorbeeldige ongelovige. Hij vindt het ?doodeng? als er in zijn buurt gebeden wordt; hij is cynisch, brutaal en smakeloos, zoals blijkt uit zijn opmerking tegen een blinde vrouw dat haar ?ziekte? al voor haar geboorte herkend had kunnen worden en een indicatie voor abortus zou zijn geweest. ?Begin jaren zeventig hoefde zoiets niet meer?? (De nacht van de pauw, p. 59). Over zijn overleden echtgenote zegt hij: ?… ze wilde een nette dood, dat begrijpt u …?, terwijl duidelijk is dat zijn dochter dit voor het eerst hoort (De nacht van de pauw, p. 68). Deze lijst kan naar believen worden uitgebreid. In een terzijde in een andere tekst geeft Otten een sneer naar de euthanasielobby: ?Vergeef me deze fantasie, die er zo onbekommerd van uit gaat dat mensen oud mogen blijven worden? (Willem Jan Otten, Berlijnse kroniek, in: De letterpiloot, Amsterdam 1994, 214.) Hoe nauw religie en medische ethiek voor Otten met elkaar verbonden zijn, blijkt uit het volgende citaat uit zijn nrc-artikel, Over de erfzonde, dat nog dateert (24 december 1996) van v??r zijn bekering: ?Het lijdt geen twijfel dat de herontdekking van religieuze noties die de afgelopen jaren onmiskenbaar is ingezet, veel te maken heeft met de ontwikkelingen in de medische wetenschap, die mensen hulpelozer lijkt te maken dan ooit.? Ook hier is ethiek – een ander woord voor samenhang – belangrijker dan openbaring, mystiek of theologie.