Over dit hoofdstuk/artikel

Arnold Heumakers


1
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de Pleiade editie van Stendhals Romans et Nouvelles, tome 1 (Parijs, 1952) waarin zijn opgenomen: Armance, Le Rouge et le Noir en Lucien Leuwen. Andere, goedkopere edities van Lucien Leuwen bestaan in de pocketreeksen Livre de Poche en Folio.
2
Vie de Henry Brulard, opgenomen in: Oeuvres Intimes, ed. Pleiade (Parijs, 1955), p. 96.
3
V. d. H.B., p. 75-76.
4
Zie hierover: Marthe Robert. Roman des Origines et Origines du Roman, Parijs, 1972. Troisi?me partie. In het bijzonder over Napoleon en de ontwikkeling van de roman in de 19e eeuw.
5
V. d. H.B., p. 53.
6
Jean Pr?vost. La Cr?ation chez Stendhal. Coll. Id?es. p. 365.
7
Bloedig incident in Parijs (1834) tijdens rellen naar aanleiding van de opstand der zijdewevers (canuts) in Lyon. Acht mannen, een vrouw en een kind kwamen onschuldig om het leven.
8
M?moires d’un Touriste, I, p. 225-6. Ed. Champion.
9
V. d. H.B., p. 166.
10
M?langes de Politique et d’Histoire, I, p. 212. Ed. Le Divan.
11
Ibid., p. 179.
12
M?moires d’un Touriste, I, p. 272.
13
V. d. H.B., p. 246.
14
?C’?tait un de ces soir?es enchanteresses, que l’on peut compter au nombre des plus grands ennemis de l’impassiblit? du coeur? (966).
15
Zeer tekenend voor Stendhal die o.a. om zijn Beyle-afkomst te verloochenen gedurende zijn leven meer dan honder pseudoniemen heeft gebruikt. Zie hierover: Jean Starobinski. Stendhal pseudonyme, in: L’Oeuil Vivant. Parijs, 1961.
16
Opgenomen in: Romans et Nouvelles, ed. Livre de Poche, en: Romans Abandonn?s, ed. 10-18.