Over dit hoofdstuk/artikel

Jan Hanlo


1.
Dit is de laatste brief die Jan Hanlo me schreef en ik ontving hem op dinsdag 13 mei 1969.
2.
Dat is inderdaad gebeurd, maar de jongen, Mohamed, werd na enkele dagen door de politie opgehaald en teruggestuurd naar Marokko. Ik heb hem ??n keer gezien en wel op vrijdagavond 23 mei 1969. Het was een forse knaap van 12 (?) jaar. Hij sliep in Jans bed omdat hij van het bed dat Hanlo voor hem op de vloer had gemaakt, steeds afrolde. Jan ging toen zelf maar op de grond slapen.
3.
E?n brief van Hanlo (?Brief uit Tanger?) werd gepubliceerd in het literair supplement van Avenue, juni 1969.
4.
Geschreven op 3-3-’69 en door mij ontvangen op 2-4-’69. ?Nog steeds in Tanger. Wel aardige mensen. Echte Mohammedanen natuurlijk. Veel toerisme in de zomer. Prachtig breed strand, maar nu is het nog koud en regenachtig. Maar vandaag meer zon. Het is feest in Marokko vandaag. We hadden een flinke aardbeving. Het hotel schudde een minuut lang. Was in Tetouan. Jan.?
5.
?herinneringen uit wicklow hills?, Tirade no. 142, jrg. 12, december 1968, blz. 31-37.
6.
De woorden ?met een bots in mijn armen? komen behalve in dit ?wicklow?-stukje (blz. 33 boven), ook voor in Hanlo’s gedicht ?Aan …onbekend?, (Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1958, blz. 85). Ik heb hem daarover geschreven.
7.
Deurne. Hier brengt Jan, bij grootvader van moederszijde, een groot gedeelte van zijn jeugd door. In 1926 komt hij naar Valkenburg, waar hij enige jaren met zijn grootouders, moeder en een oud-tante in huize ?Sole Mio? woont. Later (nadat hij in Heerlen zijn H.B.S.-b diploma heeft gehaald) vertrekt hij naar Utrecht en daarna naar Amsterdam, om in 1957 opnieuw, en nu voorgoed, in Valkenburg (waar hij ook begraven ligt) terug te keren.
8.
Tijdens zijn verblijf bij Chr. J. van Geel in Groet schreef ik Hanlo over een droom die ik had. Ik herinner me alleen nog dat er o.a. een ronde tafel en enkele meisjes in voorkwamen. Chr. J. van Geel maakte me later opmerkzaam op een zekere overeenkomst tussen dit gegeven uit mijn droom, die zich in Hanlo’s huisje afspeelde, en de beginregels van een gedicht van hem uit de bundel Spinroc (Amsterdam 1958, blz. 22).
9.
Ik had Jan Hanlo geschreven dat ik iemand had ontmoet die graag eens met hem in contact zou willen komen.
10.
Gedurende het verblijf van Hanlo in resp. Amsterdam, Groet en Marokko, haalde ik op zijn verzoek wekelijks de post in zijn huisje te Valkenburg op en van belangrijke en/of interessante dingen stelde ik hem op de hoogte.
11.
Van Oorschot had een overzichtje gestuurd met de verkoopcijfers van Hanlo’s boeken. De gegevens ?daarvan? gaf ik aan Jan door.
12.
Ook van haar was er post.
13.
Hiervan was een drukproef gekomen. Het stukje werd opgenomen in Barbarber no: 70, maart 1969, blz. 9. T.M.F. Steen, schrijver, overl. 18-12-’69 (Duin en Bosch).
14.
Het verband tussen erotiek en sex enerzijds en de jonge martelaren van Oeganda anderzijds is mij niet erg duidelijk. De jonge martelaren van Oeganda zijn volgens een verhaal in JIJ (Bilthoven/Antwerpen z.j. blz. 288-291) 22 jongens van 13-20 jaar die omwille van hun geloof (zij waren katholiek geworden) in 1885 door koning Mwango van Oeganda veroordeeld werden en op de brandstapel stierven. Op 6 juni 1920 werden ze door paus Benedictus XV zaligverklaard.
15.
Op 22 april 1966 kocht ik in Maastricht, bij de weduwe van Mathias Kemp (broer van Pierre) die daar een antiquariaat had, voor f 3,50 ?De Bruid der Onbekende Zee?, Maastricht 1916. Deze weduwe viel een maand later van haar balkon op straat en overleed aan de opgelopen verwondingen.
16.
Mijn jongste broer die trouwde.
17.
Bedoeld is a.s. schoonbroer van Godelief (mijn verloofde) die toentertijd in het ziekenhuis lag.
18.
Zie ?Tegen het vegetarisme?, (Amsterdam 19682, blz. 146-147) over een boom die tegen het dak klopt. Hanlo beleefde tijdens zijn ?vacantie? in Groet iets dergelijks. Vgl. interview met Chr. J. van Geel in het Algemeen Handelsblad van 23 nov. 1968.
19.
Ik had Jan Hanlo laten weten dat Chr. J. van Geel deze prijs had ontvangen.
20.
Deze twee woorden werden omcirkeld.
20.
Deze twee woorden werden omcirkeld.